Putnička agencija "Guverner Turist" Tuzla; Adresa: ul. Maršala Tita do br. 34, 75 000 Tuzla.
guvernerturist@bih.net.ba
Opšti uslovi putovanja

Kontakt

ADRESA

ul. Maršala Tita do br. 34
75 000 Tuzla

TELEFON

+387 35 247 410

E-MAIL

guvernerturist@bih.net.ba

FACEBOOK STRANICA